עמוד הבית > ������ ������
סדר יום

סדר יום

 

הורים יקרים

שמירה על סדר יום קבוע מוכר ומותאם יסייע לכם ולילדכם בהתמודדות ויקנה תחושת ביטחון ויציבות.

רשת "התחלה חכמה", רשת מעונות היום של החברה למתנ"סים, נותנת מענה לילדים ומשפחותיהם בזמן שיגרה ובזמן חירום.

כחלק מהמענה לימים מאתגרים אלה, יש חשיבות לבניית שיגרה מותאמת שתהווה המשך לשגרה במעון היום.

במעונות היום כחלק מהשגרה בכל אחת מהכיתות מתקיים סדר יום קבוע ותכנון יומי של הפעילויות.

גם בימים אלה כדאי להמשיך ולקיים שיגרה המתבססת על סדר יום קבוע דומה במידת האפשר לסדר היום במעון.

סדר היום – סדר הפעולות הקבוע שחוזר על עצמו בכל יום - המומלץ:

 

בניוזלטר שיצא אליכם בכל יום בימים הקרובים נשתף אתכם בפעילויות שניתן לקיים בכל אחת מרצועות הזמן שבסדר היום.

 

בברכת בריאות שלמה

ד"ר גלית זנו

מנהלת פדגוגיה ומו"פ

רשת "התחלה חכמה"