עמוד הבית > �������� �������� ������ ���� - �������� ��������
אביב הגיע פסח בא - הכנת הגדה

אביב הגיע פסח בא - הכנת הגדה

שירים לכבוד החג:

שמחה רבה

איך יודעים שבא אביב

 

הגדה:

נראה לילדים הגדות שונות שיש לנו בבית, נסתכל יחד איתם על התמונות.

נשתף שההגדה מספרת סיפור וההגדה של פסח מספרת סיפור שאותו מספרים בליל הסדר.

נכין יחד הגדה משפחתית :

נכין עם הילדים הגדה משפחתית שמספרת את סיפור ההכנות המשפחתיות לליל הסדר.

לצורך זה ניקח מספר דפי A4   נקפל אותם לשניים נחורר אותם במרכז ונקשור סרט צבעוני.

על השער נכתוב הגדה משפחתית  משפחת:______

בכל אחד מהנושאים נכתוב כמה מילים ונצרף תמונות שמספרות את הסיפור:

או מהפעילויות המשפחתיות או תמונות בנושא שגזורות מעיתון.

 

חג שמח!