עמוד הבית > �������� �������� ���������� �������� ��������
מעון בונה קהילה בונה מעון

מעון בונה קהילה בונה מעון

מעונות היום ברשת התחלה חכמה של החברה למתנ"סים, הינם נכס קהילתי משפיע ומושפע, מערכי הקהילה והזהויות בה, בונה, מחזק ומפתח באמצעותה. הרשת מכוונת לשותפות ייחודית עם ההורים, שהם גורם משמעותי בפיתוח ובהרחבת הקשרים בין כל חלקי הקהילה.
במעונות היום של רשת התחלה חכמה מתקיים תהליך "מעון בונה קהילה בונה מעון", שנועד לחזק את המעון ומקומו בקהילה.
דרך העבודה המשותפת מתבססת על התכנסות סביב שולחן אחד של כל השותפים למטרת קידום העשייה במעון ובקהילה הסובבת אותו.
השותפות תכלול מפגשים פעם בחודש למשך שעה וחצי החל מחודש פברואר ועד לחודש יוני בשעות אחר הצהריים.
שותפים במפגשים מנהלת המעון המובילה את התהליך, נציג המרכז הקהילתי, צוות מוביל מצוות המעון, מנהלת האזור של רשת התחלה חכמה והמדריכה הפדגוגית, הורים ושותפים נוספים משמעותיים בקהילה.

 

"היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו. בכל אדם יש משהו מיוחד במינו, נדיר, שאינו ידוע לאחרים; לכל יחיד יש משהו מיוחד לומר. צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית. לפיכך, כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה, הוא מוסיף מימד חדש למודעות הקהילה. הוא תורם משהו, ששום אדם אחר לא יכול היה לתרום. הוא מעשיר את הקהילה... בשל אותה מיוחדות, מתכנסים בני האדם היחידים ביחד, משלימים אלו את אלו ומשיגים אחדות".                     

הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק