עמוד הבית > ���������� �������� ������
למידה בגיל הרך

למידה בגיל הרך

 

 

 

 

 

 

 


- פעוטות קולטים מידע כל הזמן, באופן טבעי ושוטף.
- פעוטות לומדים מתוך פעילותם, קשריה עם הסביבה ומתוך צפייה בסביבתם.
- פעוטות צוברים מידע שבאמצעותו הם מפתחים ידע ומיומנויות בתחומי התפתחות שונים.
- פעוטות אינם מבחינים בין למידה פיזית, רגשית, שכלית , חברתית או שפתית. כל התהליכים האלה מתרחשים בוזמנית, והם שואפים את הידע בכל התחומים ולא רק את הידע שלשמו התקיימה הפעילות.
- ילדים מביאים אתם לתהליכי למידה ידע והבנות מהתנסויות קודמות, ומבנים ידע חדש על- ידי התנסות ואינטראקציות עם אחרים.
- ילדים לומדים כאשר ניתנת להם אפשרות ליזום ולבחור באמצעות פעילויות המתאימות לגילם - המשחק לסוגיו ופתרון בעיות מחיי היומיום.
- כאשר ניתן לילדים זמן לפעול ולהעמיק, תיווצר ההזדמנות לחוות הצלחה אשר תעורר חדוות למידה.
תוכן לימודי
• התוכן הוא מכלול הנושאים, המושגים, הערכים והמיומנויות, שילדים לומדים מתוך מוטיבציה פנימית.
כדי שהלמידה תהיה משמעותית כדאי שהתוכן הלימודי יהיה:
- משמעותי, מעורר מעורבות ורלוונטי.
- מתאים ליכולות של הילדים.
- מאפשר היענות לשונוּת אישית.
- עונה לשונוּת חברתית וסביבתית.
- מאפשר לקדם את הילדים במכלול תחומי ההתפתחות.
- מאפשר אינטגרטיביות (חיבור בין דברים שונים).
- מאפשר לכלול תכני ליבה (צבעים, צורות...).
- מהימן - נכון, מדויק, לא יוצר הטעיות.
- משאיר דרגות חופש ליוזמת הילדים, ההורים וגורמים מזדמנים.

ד"ר גלית זנו
מנהלת פדגוגיה ומו"פ
רשת "התחלה חכמה"