עמוד הבית > ������������ �������������� �������������� ���������� ��"�������� ������������"
נקודות מרכזיות מהמתווה לחזרה ל"שגרת קורונה"

נקודות מרכזיות מהמתווה לחזרה ל"שגרת קורונה"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         הילדים בכל אחת מהכיתות יחולקו לקבוצות קבועות עם מטפלת קבועה שתלווה אותם לאורך כל היום.

·         במידה ומטפלת של אחת הקבוצות עסוקה, מטפלת של הקבוצה האחרת תשגיח מרחוק על הילדים ותסייע רק במידה ויש סכנה בטיחותית או בריאותית.

·         תהיה הקפדה על רחיצת ידיים במים וסבון למבוגרים ולילדים – לפני ואחרי מגע פיסי, לפני ואחרי אוכל, לפני ואחרי שימוש בשירותים.

·         אין חובה על מסיכה במרחב המעון והכפפות לשימוש בהחתלה בלבד.

·         תעשה התאמה לתכנית החינוכית – ארגון הסביבה, סדר יום ותכנון יומי.

·         בסוף כל יום פעילות יערך חיטוי יסודי למשטחים, לציוד ולמשחקים.

·         בכניסה למסגרת:

o        ההורה יביא ויאסוף את הילד בכל יום.

o        קבלת ההורים והילדים תעשה ע"י מנהלת המעון בשער המעון.

o        המנהלת תהיה עם מסיכה ותדאג  שההורים עם מסיכה ושומרים מרחק.

o        המנהלת תכניס כל פעם הורה אחד שיכנס עד לדלת הכיתה וייתן את הילד למטפלת ויצא.

o        בכניסה למסגרת המטפלת תדאג לרחיצת ידיים לה ולילד.

o        ההורה ידאג להביא בכל יום הצהרת בריאות לילד.

·         הורים מתבקשים לדווח אם יש מניעה מילדם לשהות במעון.

·         יימסר דיווח יומי להורה על ילדו על ידי המטפלת 

·         במידה וילד חש ברע יש לבודד אותו ולפנות אותו מידית ע"י ההורים. הורה מחויב לדווח אם מדובר בקורונה. המסגרת מחויבת לדווח למשרד הבריאות.