עמוד הבית > ערכים ואני מאמין
ערכים ואני מאמין

ערכים ואני מאמין

התפיסה הייחודית של רשת "התחלה חכמה" מתבססת על: החזון, הייעוד, הייחוד, כישורי הליבה והערכים, כמפורט להלן:

חזון הרשת
ברשת "התחלה חכמה" כולנו ביחד, ממ"ש (מחויבים, משמעותיים, שייכים)
בשביל הבית,
מתוך בחירה,
בשמחת חיים, איכותיות וקהילתיות.
מתוך אמונה בכבוד האדם וביכולותיו.

ייעוד הרשת: "ילדים תחילה"
להקים ולקיים מעונות יום קהילתיים לילדים בגיל שלושה חודשים עד שלוש שנים.
במחויבות לאתגר, לעודד ולאפשר לילדים, למשפחה ולצוות להביא עצמם לידי ביטוי, באופן שישפיע על עיצוב חייהם וחיי קהילתם, בהיותם משמעותיים, מחויבים ושייכים.
מימוש החזון והייעוד מתבצעים באמצעות זיהוי מיפוי הנכסים, המשאבים והכוחות בקהילה.

ייחוד הרשת
מומחיות בעבודה עם ילדים בגיל הרך, בני שלושה חודשים עד שלוש שנים, בקהילתם.
מיקוד בכוחות וביכולות,
בכישורים ובמיומנויות,
בסיפורי חיים בקהילות,
בקיום כלכלי ובנתינה.
כל זאת, על בסיס התפיסה "מעון בונה קהילה, בונה מעון" – קהילתיות כשיטה, כזירה וכמטרה.
גישה אופטימית, המבוססת על כוחותיה של הקהילה ועל יכולותיה.

כישורי הליבה של הרשת
התאמה התפתחותית,
תקינה (סטנדרטיזציה), הדרכה והכשרה מקצועית.
פיתוח קהילה ושיתופי פעולה רב-מערכתיים.

ערכי הרשת
ב"התחלה חכמה" אנחנו רואים את תפקידנו ב"ילדים תחילה" ומונעים מרצוננו העז לעשות את המרב לגלות את יכולותיהם ועוצמתם של התינוקות והפעוטות, הנמצאים במעון, משפחותיהם וקהילתם, באופן שישפיע על חייהם וייעצב את עתידם.
אנו פועלים מתוך אמונה שלמה בכבוד האדם ומחויבים להביא זאת לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות.

רשת "התחלה חכמה" מבוססת על הערכים הבאים:
איכותיות - להיות מקצועיים ומצוינים בכל מעשינו
התינוקות והפעוטות בישראל ומשפחותיהם ראויים למסגרת תומכת באיכות הטובה ביותר. אנחנו חותרים לסטנדרטים גבוהים בכל תחומי העיסוק שלנו, לטפח אסתטיקה ולנקוט באחריות ובמחויבות אישית לאיכות השירות, לשקיפות ולפתיחות. גישת העבודה במעון רואה את אחידות השירות לצד ייחודיות אישית ומקומית.
כבוד האדם - להתייחס לכולם בכבוד, לאדם ולסביבה
אנו מחויבים להתייחס לכולם מתוך כבוד והוגנות, לילדים, למשפחותיהם, לצוות, לסביבה ולשותפים. זאת, מתוך תפיסת עולם לפיה כל אחד בפני עצמו מוערך כשווה.נפעל באהבה, באנושיות ובאמונה בכוחותיו וביכולתו של האדם.
קהילתיות - לשתף את כולם בעבודתנו
אנו מאמינים, שההישגים הטובים ביותר הם פרי עמל משותף של ילדים, משפחותיהם, צוות וקהילה. לפיכך, אנו פועלים עם ועבור כולם, בשאיפה מתמדת לטיפוח מסורות, לשיח זהויות ולהשגת מחויבות, משמעות, שייכות וערבות הדדית.
שמחת חיים - לפעול בשמחה ובמאור פנים
אנו מאמינים, שילדים, משפחותיהם וקהילתם, מתפתחים באופן מיטבי, באווירה של אופטימיות והומור. נפעל במחויבות ובלהט לפתח חדשנות ויצירתיות באופן שכל אחד מהילדים, המשפחות והצוות במעון ירגיש שיש לו "יום יום חג".

אחידות וייחודיות
ציר מרכזי, המוביל את התפיסה הייחודית של רשת "התחלה חכמה", הוא אחידות וייחודיות. לכאורה, נשמע כדבר והיפוכו, אך ברשת "התחלה חכמה" משלבים בין השניים, כאשר המושג "אחידות" מוגדר כחתירה לאמות מידה ומאפיינים אחידים בין כל מעונות הרשת, המתבטאת בתפיסה, בכלים ובסטנדרטים אחידים וברורים לעבודה, המאפשרים את יישום התפישה החינוכית-קהילתית. המושג "ייחודיות", לעומת זאת, מאופיין במתן ביטוי להיבטים מיוחדים ושונים בתוך כל מעון, בהתאם לתרבות, למאפיינים ולצרכים המקומיים של כל קהילה.בכך, המעון משמש מראה לזהות הקהילתית, מבטא את סמליה ומסורותיה ומהווה מסגרת חינוכית להטמעת מרכיביה, אך עם זאת, לא מוותר על היותו חולייה ברשת "התחלה חכמה".
האחידות במסגרות של "התחלה חכמה" מתבטאת בתפיסה, בכלים ובסטנדרטים אחידים וברורים לעבודה, המאפשרים את יישום התפיסה הקהילתית-חינוכית.
הייחודיות של המעונות באה לידי ביטוי בחיבור לקהילה ולזהות הקהילתית המקומית. כלומר, חיבור המעון לנרטיב של קהילה נתונה ולמערך הערכים והסמלים שלה. זהות קהילתית מקומית באה לידי ביטוי בכל מעון באופן ייחודי.